Blog zwolenników Jarosława Kaczyńskiego !

CZEGO DOKONAŁ RZĄD PIS W NIESPEŁNA DWA LATA

CZEGO DOKONAŁ RZĄD PIS W NIESPEŁNA DWA LATA

 

- produkt krajowy brutto w czasie rządów PIS-u przyrastał rocznie o ponad 6%, produkcja przemysłowa o ponad 10%, inwestycje o 20%, produkcja budowlana o ponad 60%.

- w okresie 2005-2007 powstało 1,2 mln miejsc pracy w kraju.

- spadło bezrobocie z ponad 3 mln osób w 2005 do około 1 mln 100 tys. w 2008.

- inflacja była niska (spełniała kryteria wejścia do strefy euro), a złoty stabilny (złoty nie przekroczył bariery 3.50 za euro).

- zmniejszono deficyt finansów publicznych z około 4 proc. PKB do w 2006 do 3 proc. PKB (jedno z kryterium do przyjęcia waluty unijnej) (Tu warto przypomnieć, że za rządów PIS Polska spełniała wszystkie kryteria przyjęcia do strefy euro. Jednak Kaczyński sensownie uznał, że jesteśmy za słabi gospodarczo i ekonomicznie, żeby starać się o wejście do korytarza ERM2 (zamrożenie kursu złotego na dwa lata).

- cena benzyny spadła z ok. 4,30 zł. do 3,70 zł.

- zlikwidowano podatek od spadków i darowizn.

- zmniejszono podatek dochodowy od osób fizycznych.

- obniżono o ponad polowe składkę rentową, dzięki czemu wzrosły pensje.

- podniesiono znacząco najniższą płacę.

- w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności rząd PIS uzyskał 67,3 mld euro na lata 2007 – 2013. (za które obecnie są budowane m.in. drogi ).

- wprowadził w ramach polityki prorodzinnej nieznane w Polsce a powszechne w Europie Zachodniej odpisy od podatku na każde dziecko.

- wydłużył urlopy macierzyńskie.

- wprowadził też tzw. „becikowe”, czyli zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

- na dożywianie dzieci przeznaczył 500 mln zł rocznie.

- zainicjował politykę bezpieczeństwa energetycznego przez poszukiwanie niezależnych źródeł energii w kraju i zagranicą.

- sprzeciwiał sie budowie gazociągu północnego z Niemiec do Rosji.

- zainicjował budowę „gazoportu”.

- wprowadził mechanizmy konkurencji w telefonii komórkowej: spadły o prawie połowę ceny dostępu do internetu i ceny usług telefonicznych

- stworzył Urząd Komunikacji Elektronicznej przeciw praktykom monopolistycznym.

- powołał Centralne Biuro Antykorupcyjne.

- wprowadził sądy 24-godzinne (zlikwidowane przez rząd Donalda Tuska).

- powołał Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów. Po dwóch latach rządów PiS przestępczość kryminalna spadła o 18 proc.

- dokonał likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

- powołał nowe służby specjalne.

- rozpoczął restrukturyzacje polskich sił zbrojnych.

- przeprowadził ustawową lustrację zahamowaną dziś przez PO i SLD.

- wzmocnił pozycję Instytutu Pamięci Narodowej.

- nakłady na ochronę zdrowia wzrosły o ponad 10 mld zł, tj. o 26%, a niedopłacanym latami pracownikom tej branży podniesiono wynagrodzenia o blisko jedną trzecią. Żaden rząd tego nie przeprowadził do tamtej pory, a i do dziś.

Za rządów PiS 86% Polaków deklarowało, że czują się zadowoleni,
a ponad 60% twierdziło, że żyje się im dostatnio.

sigma • niepoprawni.pl